Velkommen til klinikkens nye hjemmeside

Melhus Legesenter
Video-konsulatsjon

Melhus legesenter tilby nå videokonsulatasjoner til sine pasienter.

Tilbudet gir sårbare pasienter og pasienter som av ulike grunner ikke kan/bør komme på legesenteret, en

mulighet for konsultasjon med legen. Tjenesten koster fra 155-204 for inntil 20 minutters konsultasjon.

Gebyr for videokonsultasjon bortfaller fom. 19.03.20. Vi gjør oppmerksom på at Melin Collctors har praktisert dette ulikt og ikke i

tråd med gjeldene anbefalinger fra  myndighetene.

Ved mistanke om coronasmitte vil  heller ikke pasienten bli belastet for konsultasjonen.