Velkommen til klinikkens nye hjemmeside

Melhus Legesenter
Video-konsulatsjon

Melhus legesenter tilby videokonsulatasjoner til sine pasienter.

Tilbudet gir sårbare pasienter og pasienter som av ulike grunner ikke kan/bør komme på legesenteret, en mulighet for konsultasjon med legen.

Tjenesten koster fra kr.  155-204,- for inntil 20 minutters konsultasjon.

Gebyr for videokonsultasjon kr. 69,- bortfaller ikke lenger og du vil også belastes for dette.

Ved mistanke om coronasmitte vil  du ikke bli belastet for konsultasjonen.