Velkommen til klinikkens nye hjemmeside

Melhus Legesenter
Legeispesialisering(LIS1)

LIS1 er den nye betegnelsen på turnusleger.

 

Fom 01.09.22 er  Gaurav Kumar Vashisht  vår nye LIS1-lege.