Velkommen til klinikkens nye hjemmeside

Melhus Legesenter
Lege i spesialisering(LIS1)

LIS1-lege  Karoline Krane-Gartiser starter opp 01.09.19.ved vårt kontor.

LIS1 er den nye betegnelsen på turnusleger.