Velkommen til klinikkens nye hjemmeside

Melhus Legesenter
Legeispesialisering(LIS1)

LIS1 er den nye betegnelsen på turnusleger.

 

Fom 01.03.22 er  Bodil Karoline Ravn Munkvold vår nye LIS1-lege.