Velkommen til klinikkens nye hjemmeside

Melhus Legesenter
Lege i spesialisering(LIS1)

LIS1-lege  Joakim Høgsteggen Østhus starter opp 03.09.2018 ved vårt kontor.

LIS1 er den nye betegnelsen på turnusleger.