Velkommen til klinikkens nye hjemmeside

Melhus Legesenter
Legeispesialisering(LIS1)

                                                                                                                                                                       Oppdatert 180320:

LIS1-lege Lena Hoem Nordhaug starter opp 01.03.20. ved vårt kontor.

P.t. er hun ikke på jobb.

LIS1 er den nye betegnelsen på turnusleger.