Velkommen til klinikkens nye hjemmeside

Melhus Legesenter
Lege i spesialisering(LIS1)

LIS1 er den nye betegnelsen på turnusleger.

 

Fom 01.03.24 er  Runa  Voldmo Gudmundseth  vår nye LIS1-lege.