Velkommen til klinikkens nye hjemmeside

Melhus Legesenter
Korona-virus

Ved mistanke om smitte av koronavirus (nærkontakt eller feber/ tørrhoste/ tungpust):

- IKKE møt opp hos legen,  men  ta en selvtest.

 Informasjon om koronaviruset: 815 55 015.  Se også www.fhi.no og www.helsenorge.no

Ta Koronatesten: www.koronasjekk.no

 

Ved øvrige lette symptomer på  halsbetennelse eller luftveisinfeksjon(ikke koronamistanke):

- Hold deg hjemme til 1 dag etter feberfrihet

 

Isolering ved smitte: Opphevet

Anbefaling om å holde deg hjemme dersom du er  syk.  Barn kan gå i barnehage og skole når de har vært feberfrie i 24 timer.

Voksne personer du bor sammen med anbefales å teste seg dersom de får luftveissymptomer. 

Ved positiv selvtest, bør du registrere dette i kommunens smittesporingssystem. En positiv selvtest registreres ikke på helsenorge.no, og vises ikke i koronasertifikatet.

En positiv selvtest bør bekreftes med test på teststasjon for personer som er ufullstendig vaksinert, dvs. mangler oppfriskningsdose (booster). For personer som har fått oppfriskningsdose, eller er grunnvaksinert og deretter har gjennomgått covid-19 siste 3 måneder, er det ikke nødvendig med bekreftende test.