Velkommen til klinikkens nye hjemmeside

Melhus Legesenter
Korona-virus
oppdatert 21.04.20

Ved mistanke om smitte av koronavirus (nærkontakt eller behandlingstrengende feber/ tørrhoste/ tungpust):

- IKKE møt opp hos legen, men ta kontakt med ditt fastlegekontor pr . telefon!

 

Ring Melhus legesenter 72 87 70 00 for å avtale videre tiltak, dersom du har lege her.

Informasjon om koronaviruset: 815 55 015.  Se også www.fhi.no og www.helsenorge.no

 

Ta Koronatesten: www.koronasjekk.no

 

Ved øvrige lette symptomer på  halsbetennelse eller luftveisinfeksjon(ikke koronamistanke):

- Hold deg hjemme til 1 dag etter symptomfrihet.

- NB! Etter koronasykom hold deg hjemme i 3 dager etter symptomfrihet.

 

 I din kommune etableres nå:    (se www.melhus.kommune.no)

- koronatelefon: 906 18 260   m/ åpningstider: 0900-1400 alle dager

-  e-post: korona@melhus.kommune.no

-  smitteteam ( som vil foreta koronatesting av innbyggerne i samarbeid med helsetjenesten.)

 

Pandemien er nå over i fase 2. Det er endringer på testkriteriene (20.04.20):

- pasienter som må innlegges i sykehus
– pasient/beboer på institusjon/sykehjem

- helsepersonell med pasientnært arbede

-personer over 65 år, eller voksen som har alvorlig,  underliggende sykdom

-nærkontkater til et bekreftet tilfelle av covid-19.

-ansatt, barn eller elev i gjenåpenet barnehage, skole eller SFO.