Velkommen til klinikkens nye hjemmeside

Melhus Legesenter
Thoragården
Sett fra Melhusvegen

Dobbelklikk på bildet, vi holder til i 2. etasje og inngangen er fra andre siden.