Velkommen til klinikkens nye hjemmeside

Melhus Legesenter
VIKTIG OM INFLUENSA

VIKTIG OM INFLUENSA

Influensavaksine tilbys hver høst og vinter til grupper i befolkningen som på grunn av alder, graviditet eller visse grunnsykdommer kan få alvorlige komplikasjoner av influensasykdom. Fordi influensavirus er i stadig endring, må vaksinen forandres fra år til år. Det er Verdens helseorganisasjon (WHO) som bestemmer vaksinesammensetningen, basert på overvåkning av influensavirus via influensasentre i mer enn 100 land.

Uten navnHvem bør vaksinere seg?

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine (risikogrupper):

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende andre målgrupper):

Alle de anbefalte målgruppene får inaktivert influensavaksine til redusert pris.