Velkommen til klinikkens nye hjemmeside

Melhus Legesenter
Vaksinepass og vaksiner satt i utlandet

Legesenteret har sagt ja til å  etterregistrere vaksiner i SYSVAK  for vaskiner satt i utlandet kun hos våre egne pasienter.

Tjenesten koster 500,-.