Velkommen til klinikkens nye hjemmeside

Melhus Legesenter
Lena Hoem Nordhaug

Ny turnuslege fom 01.03.20. – 31.09.20. For tiden er hun ikke i arbeid pga koronasituasjonen.