Velkommen til klinikkens nye hjemmeside

Melhus Legesenter
Lise Hjermind Lund

Lise Hjermind Lund er vikar for Cecilie Køste i 3 måneder i fbm svangerskapspermisjon fom. 03.12.18.