Velkommen til klinikkens nye hjemmeside

Melhus Legesenter
Fraværsattest-skole

Fraværsattest i videregående skole er nå gjeninnført.

Ta kontakt på telefon for å avtale nærmere.