Velkommen til klinikkens nye hjemmeside

Melhus Legesenter
Fraværsattest-skole

Fra og med 01032020 og ut dette året, trenger ikke elever i den videregående skolen lenger

fraværsattest, pga Koronavirussituasjonen.