Velkommen til klinikkens nye hjemmeside

Melhus Legesenter
Infleunsavaksine 2019/2020

Årets vaksine forventes å ankomme til oss i uke 42 og inneholder i år beskyttelse mot litt flere influensatyper.

Av den grunn forventer vi at vaksinen blir noe dyrere enn forrige år.