Velkommen til klinikkens nye hjemmeside

Melhus Legesenter
Influensa/koronavaksine-2022/23

Årets influensavaksinering starter  i uke 42.

Koronavaksinen er kommet og er du over  65 år  eller i risikogruppe, kan du få denne satt hos oss.

 –  kontakt eksepdisjonen  for timebestilling eller ta det via legen din.

Oppdatert 04.10.22.