Velkommen til klinikkens nye hjemmeside

Melhus Legesenter
Janssenvaksinen

Melhus legesenter vil ikke ta på seg  å rekvirere eller sette Janssenvaksinen.