Velkommen til klinikkens nye hjemmeside

Melhus Legesenter
Åpningstider i Julen:

3. -5. juledag:  kl. 09-14