Velkommen til klinikkens nye hjemmeside

Melhus Legesenter
Svangerskapspermisjon

Cecilie Køster er i svangerskapspermisjon fom 03.12.18 og i 6 måneder fremover.