Velkommen til klinikkens nye hjemmeside

Melhus Legesenter
Ny vikar

Vikarlege Lise Hjermind Lund startet hos oss 03.desember 2018.

Hun skal være vikar for Cecilie Køste i 3 måneder.